Dit is de website van 200 Fahrenheit B.V., gevestigd te Haarlem. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht.

Mocht je problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo snel mogelijk te verhelpen.

Beperkte aansprakelijkheid

200 Fahrenheit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat je door 200 Fahrenheit is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van 200 Fahrenheit, wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van 200 Fahrenheit die op deze site van toepassing zijn.

200 Fahrenheit spant zich in om de inhoud van deze website zo regelmatig te updaten en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht kan het voorkomen dat de inhoud onvolledig en/of verkeerd is. De op de website aangeboden teksten en materialen worden dan ook aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze teksten en materialen kunnen ook op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van 200 Fahrenheit.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud op programmeer- en typefouten. Je kunt op basis hiervan nooit een overeenkomst claimen met 200 Fahrenheit.

Deze website bevat verder links naar websites van derden en 200 Fahrenheit is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Auteursrecht

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven altijd voorbehouden aan 200 Fahrenheit en/of haar licentiegevers. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 200 Fahrenheit of haar licentiegevers. Deze kun je aanvragen door het sturen van een e-mail.